Hem

i

Stockholms och Södermanlands län

Floraväkteri

 

Aktuellt för Floraväktare:

 

  • Anmäl dig till floraväktarresa 12-13 augusti 2017: snarast dock senast 3 juni.

Startsida

Fältgentiana

Vi inventerar länens lokaler för rödlistade växter - här fältgentiana som är klassificerad som EN (eng. endangered) - Starkt hotad.

Dvärglåsbräken

Här räknar vi dvärglåsbräken - en mycket sällsynt ormbunke som har några få lokaler i Stockholms skärgård. Härliga naturupplevelser samtidigt som vi tjänar naturvården.